Seminaride teemad, toimumisajad ja peaesinejad
Tselluloositööstuse parim võimalik tehnoloogia ja keskkonnariskid
 15. jaanuar 2018 Juhan Ruut, Hendrikson ja Ko
Virve Sõber, Supilinna Selts
Eesti puidutööstus: kas meil metsa ikka jätkub?
 14. veebruar 2018 
Enn Pärt, Keskkonnaagentuur
Raul Rosenvald, Eesti Maaülikool
Emajõgi ja Peipsi, Euroopa veedirektiiv ja Eesti kohustused
 14. märts 2018
kell 17.30
Enn Loigu, Tallinna Tehnikaülikool
Ülo Mander, Tartu Ülikool
Mida on vaja teada riigi eriplaneeringust, keskkonnamõju strateegilisest hindamisest ja tarvilikest uuringutest?
17. aprill 2018
kell 17.30
Tiit Oidjärv, Rahandusministeerium
Rainer Persidski, Keskkonnaministeerium
Mart Hiob, Supilinna Selts/Artes Terrae
Makromajandus: tulukus, lisandväärtus, SKP kasv -- mida on neist küsimustest kavandatava puidukeemiatehase kontekstis hea teada
 20. - 21. nädal 2018.
Kahjuks jääb seminar esineja loobumise tõttu ära. Üritame sügisel uuesti

Esimene seminar keskendub tselluloositööstuse keskkonnaprobleemidele üldiselt. Kavandatava tehase eestvedajad on kinnitanud, et kasutusele võetakse kõige parem tehnika. Kokkusaamisel püüamegi täpsemalt lahata, mida termin "kõige parem tehnika" puidukeemias tähendab, millised on täpsemalt kasutusele võetavad puidu töötlemise protsessid, millised on nende protsesside keskkonnariskid ja kuidas neid maandatakse. Lisaküsimused, millele võimalust määda vastuseid otsime, on:


Järgnevatel seminaridel võetakse vaatluse alla Eesti puidutööstus ja metsaressurss, Euroopa veedirektiiv, Eesti kohustused ja Peipsi vesikond, hiljem ka õhureostus ja tehase loodav lisandväärtus ja muud majandusküsimused. Lisainfo lehel tartlane.ee.


Infoseminaril on oodatud kõik huvilised ja see on tasuta


Tartu linnaosaseltside algatusrühm
kontakt Asko Tamme (56942387, tartu.algatusryhm@gmail.com)