Tartu linnaosaseltside algatusrühm alustab seoses Tartu lähedale kavandatava tselluloositehasega infoseminaride sarja.  Seminarid hakkavad toimuma Tartu Loodusmajas (Lille 10) kell 17 - 19 (või nagu lõpp saabub). Praegu on paika pandud kolme esimese seminari teemad ja toimumisajad,  2018. kevadel loodame korraldada kokku 5 seminari ja jätkata nendega ka sügishooajal ja ka järgnevatel aastatel, seniks kui teemasid, esinejaid ja kuulajate huvi jätkub. Seega võivad teemad kõige üldisemas mõttes ka korduma hakata, nii nagu tekib uut informatsiooni.

Igale seminarile püüame leida vähemalt paar-kolm kõnelejat, kes üksteist täiendaksid ning ka vaidleksid. Alati jääb lõppu ka küsimuste-vastuste sessioon. Eesmärk on anda võimalus erineva lähtekohaga, erineva asjatundmise ja vaadetega inimestele oma teadmisi parandada kõigil teemadel, mis kavandatava tehasega seoses juba on üles kerkinud ja edaspidi kerkida võivad

Esimene seminar toimub 15. jaanuaril kell 17 ja selle teema on "Tselluloositööstuse parim võimalik tehnoloogia ja keskkonnariskid". Esinevad Virve Sõber (TÜ ökoloog, Supilinna Selts) ja Juhan Ruut (Hendrikson & Ko tööstusvaldkonna suunajuht, Est-For Investi konsultant).


Keskendume tselluloositööstuse keskkonnaprobleemidele üldiselt. Kavandatava tehase eestvedajad on kinnitanud, et kasutusele võetakse kõige parem tehnika. Kokkusaamisel püüamegi täpsemalt lahata, mida termin "kõige parem tehnika" puidukeemias tähendab, millised on täpsemalt kasutusele võetavad puidu töötlemise protsessid, millised on nende protsesside keskkonnariskid ja kuidas neid maandatakse.

Teine seminar tuleb 14. veebruaril. Seekord on teemaks mets, täpsemalt puiduvarud. Läbirääkijateks on Enn Pärt Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist ja Raul Rosenvald, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi vanemteadur. Meil kõigil on hea meel, et on õnnestunud leida kõnelejad, kes neil teemadel on siiani aktiivsed olnud ja kelle arvamusel on autoriteeti.